Vì-phu

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Vì-phu (囗部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 31 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vì-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 囗〇
2 龱囘囙囚四囜㘝
3 囝回囟因囡团団㘟
4 囤囥囦囧囨囩囪囫囬园囮囯困囱囲図
5 囶囷囸囹固囻囼国图㘠㘡囹
6 囿𡇙㘢圀
7 㘣圁圂圃圄圅
8 𡇸𡇻圊國圏圇圈圉
9 圌圍圎圐𡈁𡈈
10 圑園圓圔圕
11 圖圗圙㘤團𡈡
12 圚𡈩
13 圛圜
17
18 𡈺
19
23