Chhṳ-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhṳ-phu (自部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 132 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
4 臬臭
5 𦤎
6 臮臯臰𦤑
9
10
13 𦤦
14 𦤭𦤮
15 𦤯𦤰
18 𦤱