Kîn-phu (斤)

Chhiùng Wikipedia lòi

Kîn-phu (斤部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 69 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
4 斦斧斨
5 㪼㪽斪斫
6 㪾㪿
7 斬断
8 㫀斮斯
9 新斱
10 㫁斲𣂷
11 㫂斳𣂼
12
13 斵斶
14
21