Sù-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Sù-phu (殳部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 79 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sù-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3
4
5 段殶
6 㱾㱿殷
7 殻㲀殸殹𣪘
8 㲁㲂㲃殼殽
9 㲄殾殿毀毁𣪧
10 㲅毃毄
11 毅毆
12 㲆㲇㲈毇毈
13
14 㲊𣫕
15 毉𣫛
19