Chú-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chú-phu (丶部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 3 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
2
3 为丹
4 主丼
7