Yok-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Yok-phu (龠部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 214 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yok-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
4 䶳 龡 𪛊
5
8 䶴 龣 𪛋 𪛌 𪛍
9 龤 龥 𪛎 𪛏 𪛐 𪛑
10 䶵 𪛒
11 𪛓
14 𪛔
16 𪛕
20 𪛖