Chṳ̂-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chṳ̂-phu (支部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 65 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2
4 㩺𢺹𢺺
5
6 㩻㩼
7
8 㩾攲
12