Koâ-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Koâ-phu (瓜部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 97 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koâ-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3
4 㼊㼉
5 㼋㼌瓞瓟
6 㼍㼎瓠
7 㼏𤫿𤬀
8
9 㼐㼑㼒𤬈
10 㼓㼔
11 𤬏瓢
13
14
17
19
21