Khám-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Khám-phu (凵部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 17 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khám-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 凵𠙴
2 凶𠙶
3 凷凸凹出击
4 㓙凼
6
7 凾𠚐
10
22 𠚢