跳至內容

Ngà-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngà-phu (牙部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 92 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngà-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 牙㸦
6
7 𤘋
8
14 𤘓