Yip-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Yip-phu (邑部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 163 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yip-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 邑 阝
2
3 邔 邕 邖 邗 邘 邙 邚 邛 邜 邝
4 邞 邟 邠 邡 邢 那 邤 邥 邦 邧 邨 邩 邪 邫 邬
5 邭 邮 邯 邰 邱 邲 邳 邴 邵 邶 邷 邸 邹 邺 邻
6 邼 邽 邾 邿 郀 郁 郂 郃 郄 郅 郆 郇 郈 郉 郊 郋 郌 郍 郎 郏 郐 郑 郓
7 郒 郔 郕 郖 郗 郘 郙 郚 郛 郜 郝 郞 郟 郠 郡 郢 郣 郤 郥 郦 郧
8 部 郩 郪 郫 郬 郭 郮 郯 郰 郱 郲 郳 郴 郵 郶 郷 郸 郹 郺 郻 郼 都
9 郾 郿 鄀 鄁 鄂 鄃 鄄 鄅 鄆 鄇 鄈 鄉 鄊
10 鄋 鄌 鄍 鄎 鄏 鄐 鄑 鄒 鄓 鄔 鄕 鄖 鄗
11 鄘 鄙 鄚 鄛 鄜 鄝 鄞 鄟 鄠 鄡 鄢 鄣 鄤 鄥
12 鄦 鄧 鄨 鄩 鄪 鄫 鄬 鄭 鄮 鄯 鄰 鄱 鄲
13 鄳 鄴 鄵 鄶 鄷
14 鄸 鄹
15 鄺 鄻 鄼 鄽 鄾
16 鄿 酀 酂
17 酁 酃
18 酄 酅 酆
19 酇 酈