Chiet-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chiet-phu (卩部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 26 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiet-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 卩㔾
1 卪㔿卫
2
3 𠨑卭卮卯
4 印危
5 㕀卲即却卵
6 卺㕁卶卷卸卹
7 卽卻卼
9 卿卾
10 𠨡
11 厀厁
16 𠨪