Theu-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Theu-phu (豆部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 151 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Theu-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
3 豇 豈
4 豉 䜴
5
6 豊 豋 䜶
7 䜷 䜸 䜹
8 豌豍豎𧯯𧯴𧯵𧯶䜺
9 䜼 䜻 䜽 䜾 䜿
10 豏 䝀 䝂 䝁
11
13 豑 𧰒
14 䝃 𧰗
15 𧰜
18 豒 䝄
20
21