Lí-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Lí-phu (里部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 166 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lí-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2
4 野䤚
5 量𨤧
8 𨤮𨤯
9 𨤰
10 𨤳
11 釐𨤵
18 𨤻
23 𨤼