Chhè-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhè-phu (齊部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 210 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhè-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 齊齐
3 齋𪗆䶒䶓
4
5
6 𪗋
7
9