Thièn-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Thièn-phu (田部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 102 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thièn-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 田甲申由甴电
1
2 㽕㽖㽗𤰖町甼男甸甹
3 畄甾画畀畁甽甿畂畃
4 㽚㽘㽙畊畋界畍畎畏畆畇畈畉畐畑畒畓
5 㽛㽜畚畛畜畝畞畟畔畕畖畗畘留
6 㽝㽞畡畢畣畤畦畧略畩異
7 㽟㽠𤲌𤲂番畫畬畭畮畯畲畳
8 㽡㽢㽣㽤𤲞𤲟畺畵當畷畸畹
9 㽥畻畼畽畱
10 㽦㽧㽨𤲼𤳄𤳆𤳇畾畿
11 㽩𤳉疀疁疂
12 㽪𤳙𤳢疃疄
13 㽫㽬𤳧𤳨疅
14 㽭𤳰疆疇
15 㽮𤳱𤳷𤳸疈
16 𤳽
17 疊疉
18
20 𤴆
25 𤴏